КОЛЕГАЄВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

kolegaevaДоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Ірина Михайлівна Колегаєва (Савченко) народилась 9 березня 1950 р. в м. Миколаїв в сім'ї викладачів Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова: Михайла Івановича Савченка, доцента кафедри мінералогії і Віри Пантелеївни Мазур, старшого викладача кафедри економічної географії. Закінчила Одеську середню школу № 121. В 1967 вступила і в 1973 році з відзнакою закінчила Одеський державний університет, факультет іноземних мов (тепер це Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, факультет романо-германської філології), отримала диплом філолога, викладача англійської мови і літератури.


Наукову діяльність розпочала як учениця, а згодом послідовниця професора Валерії Андріївни Кухаренко в межах аспірантури при кафедрі лексикології і стилістики англійської мови ОНУ ім. І. І. Мечникова, досліджуючи індивідуальний стиль Френсіса Скотта Фіцджеральда. Кандидатська дисертація на тему "Мова романів Ф.С.Фіцджеральда" (спеціальність 10.02.04) була захищена в 1978 році в ОНУ ім. І. І. Мечникова.


Деякі з основних ідей, що були сформульовані в кандидатській дисертації, а саме погляд на текст як на комунікативний феномен, було плідно розроблено в подальших дослідженнях. В 1992 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка була захищена докторська дисертація на тему "Текст у процесі наукової та художньої комунікації" (спеціальність 10.02.04 – германські мови). В 1994 році І.М.Колегаєвій було присвоєне вчене звання професора.


Напрямами наукової діяльності проф. Колегаєвої І.М. є розробки в галузі комунікативної лінгвістики тексту (художнього, наукового, газетного), зіставне вивчення художнього/наукового/чат дискурсів. Особисто нею введено у науковий обіг такі терміни та поняття, як мегатекст, комунікативні статуси тексту, комунікативна вторинність як відтворена комунікація, культурна парадигма художнього твору як сукупність всіх трансформаційних варіантів твору (адаптацій, перекладів, екранізацій, сіквелів та приквелів до первинного твору), які обертаються у комунікативному просторі соціуму.


Основні результати узагальнені в наукових працях, зокрема в монографії «Текст как единица научной и художественной коммуникации» (1991), навчальнім посібнику «Practice in Text Analysis» (2005) (у співавторстві з К. О. Горшковою, Н. Г. Шевченко), у колективній монографії "Одеська лінгвістична школа: координати сучасних пошуків" (2011) (Розділ "Мегатекстова структурованість прози Оксани Забужко), а також численних статтях та доповідях на всеукраїнських та міжнародних конференціях (понад 80 одиниць).

З 1999 р. І. М. Колегаєва очолює спеціалізовану вчену раду Д 41.051.02 із захисту кандидатських і докторських дисертацій з германського і українського мовознавства (спеціальності 10.02.01 та 10.02.04). В 1997 р. започаткувала фахове наукове видання «Записки з романо-германської філології», в якому дотепер є головним редактором.


Професор І.М.Колегаєва створила власну наукову школу з теорії комунікативної лінгвістики. Під її керівництвом захищено 3 докторські і 24 кандидатські дисертації. Багато часу вона приділяє підготовці майбутніх фахівців-філологів і молодих учених.


З 1973 року і по теперішній час працює на кафедрі лексикології і стилістики англійської мови ОНУ ім.І.І.Мечникова, спершу як викладач, потім як доцент, потім як професор і згодом як завідувач кафедри. І.М.Колегаєва читає базові лекційні курси із стилістики англійської мови, теорії мовної комунікації, спецкурси із основ сучасної когнітивістики, організації наукової праці, стилістичної компаративістики.
І.М.Колегаєва – Відмінник освіти (2000 р.), нагороджена відзнакою Верховної Ради України (2005 р.).

В період з 1998 по 2006 роки І.М.Колегаєва обіймала посаду декана по роботі з іноземними студентами, аспірантами і стажистами Одеського національного університету ім.І.І. Мечникова.


В 1981-1982 роках І.М.Колегаєва працювала перекладачем на будівництві металургійного комбінату в місті Карачі, Пакістан.


Громадська діяльність проф.Колегаєвої І.М. спрямована на укріплення зв’язків ОНУ ім.І.Мечникова із фаховими міжнародними організаціями: в 90х рр. вона очолювала регіональні філії асоціацій IATEFL та TESOL, які об’єднують викладачів англійської мови (із штаб-квартирами у Великій Британії та США, відповідно). У 1993 – 1995 рр. активно сприяла створенню офісу British Council (Британської Ради) в Одесі, в 2002 р. започаткувала і очолила Американський ресурсний центр в ОНУ ім. І. І. Мечникова. Центр співпрацює із Департаментом культурних зв’язків Посольства США в Україні. У 2007 на запрошення Кенйон Коледжа (Canyon College) в Огайо США читала лекції студентам і місцевій громаді з питань історії України, ролі жінки в українській і радянській культурі.

І.М.Колегаєва має спеціальну освіту в галузі кіномистецтва, в 1967 році закінчила студію-школу молодого актора при Одеській кіностудії, знялась в десяти художніх фільмах 1960-80х років.


І.М.Колегаєва одружена. Чоловік, Лектоваров Сергій Семенович, довгі роки моряк дальнього плавання, нині пенсіонер. Дочка, Валерія Колегаєва 1973 року народження, син, Костянтин Лектоваров 1985 року народження і онук, Олексій Оплачко, 1997 року народження.

Життєве кредо Ірини Колегаєвої: «Можеш допомогти - допоможи. Для цього тебе у світ Божий впустили».